Welkom


Iedere periode brengt De Zandberg Academie een 'menu-kaart' uit met een aantal onderdelen waarvoor leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 zich mogen inschrijven. De verschillende onderdelen koppelen we specifiek aan één van de meervoudige intelligenties van Gardner (woordknap, beeldknap, natuurknap etc), zodat we ruimte bieden aan de verschillende talenten van de leerlingen.


Benieuwd wat 'Kader Primair' schrijft over De Zandberg Academie?

We willen onze leerlingen begeleiden bij het ontdekken, benutten en ontwikkelen van hun talenten

- speerpunt De Zandberg Academie -